เน็ตมาร์เบิ้ลแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง ๆ นักเรียนสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า วัดโบสถ์วรดิตถ์ จ.อ่างทอง (แก้ไข, สถิติ)

         วันที่ 27 ธ.ค. 2559 เน็ตมาร์เบิ้ลเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์วรดิตถ์ กว่า 400 คน และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้ายากจน วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยมีนาย Kim Gun Woo ประธานกรรมการผู้บริหารใหญ่ บริษัท เน็ตมาร์เบิ้ล ไทยแลนด์ จำกัด เป็นประธานในพิธี

          วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง นั้นมีโรงเรียนอยู่ภายในตัววัด เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนประจำและเป็นสถานเลี้ยงเด็กไร้บ้าน จากแต่เดิมที่มีพ่อแม่นำเด็กมาฝากเลี้ยงและคอยส่งเงินเลี้ยงดูให้ ปัจจุบันมีเด็ก ๆ จากชาวเขาทางภาคเหนือที่มีฐานะยากจนมาอาศัยอยู่ด้วย จนตอนนี้มีเด็กกว่า 400 คน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ค่าครูผู้สอน ค่าไฟฟ้า ค่าดูแลสถานที่ และอื่น ๆ โดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนเป็นจำนวนมหาศาล เกินกว่าทางวัดจะรับผิดชอบไหว “ของเหลือจากคนเมืองอันมีจะกิน เป็นสิ่งมีค่าเหลือหลายสำหรับเด็กที่ไม่เคยได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียว” พระครูวุฒิธรรมาทร เจ้าอาวาสวัดโบสถ์วรดิตถ์ กล่าวอยู่เสมอ

          การดูแลเด็กหลายร้อยชีวิตภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนับเป็นภาระที่หนักหนาเป็นอย่างยิ่ง เน็ตมาร์เบิ้ลจึงอยากร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือ ด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรในวัด เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก ๆ นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์วรดิตถ์ นอกจากนั้นยังมอบโต๊ะนักเรียน ขนม และของใช้ในชีวิตประจำวันให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย

แจ้งลบ/แจ้งบทความไม่เหมาะสม

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ