ชวนปลูกฝังลูกดื่ม นมโคสด ๆ ไม่ต้องผสม ครบคุณค่าเพื่อเยาวชนไทยโตสมวัย (แก้ไข, สถิติ)

          พ่อแม่ยุคใหม่อยากให้ลูกตัวสูง เพราะนอกจากจะเป็นตัวบ่งชี้การเจริญเติบโตที่สมวัยแล้ว ยังจะส่งผลบวกต่างๆ เช่น ความได้เปรียบด้านกีฬา หรือ โอกาสในบางอาชีพเมื่อโตขึ้น อย่างไรก็ดีผลการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าเด็กไทยยังสูงไม่มากแม้จะมีการรณรงค์กันมานาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตนมไทย-เดนมาร์คจึงจัดเสวนาเรื่อง “คุณค่านมโคสดๆ ไม่ต้องผสม เพื่อเด็กไทยโตสมวัย” เพื่อให้แนวทางพ่อแม่ในการส่งเสริมลูกดื่มนมอย่างถูกวิธี

          ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ผลสำรวจการบริโภคนมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 พบว่า คนไทยดื่มนมเฉลี่ยเพียงคนละประมาณ 14 ลิตรต่อปี คิดเป็น 30 มิลลิลิตร ต่อวัน ทั้งๆ ที่ปริมาณที่แนะนำให้ดื่มคือ200 มิลลิลิตร ต่อวัน ปริมาณนมที่คนไทยดื่มนั้นน้อยกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก 4 - 7 เท่า ซึ่งการดื่มนมเป็นปัจจัยหนึ่งทีสัมพันธ์กับส่วนสูง ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่า ผลการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขในคนไทยวัย 19 ปี พบว่าผู้ชายสูงเฉลี่ยเพียง169.5 เซ็นติเมตร ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 157.7 เซ็นติเมตร

          สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กไทยดื่มนมน้อย เพราะพ่อแม่มักให้ลูกดื่มน้ำหวาน นมเปรี้ยว หรือน้ำผลไม้เร็วเกินไป เด็กจึงติดรสหวาน และปฎิเสธนม คุณแม่ที่มีลูกวัยก่อนเข้าอนุบาลหรือวัยอนุบาล ควรเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และให้ลูกเริ่มรับประทานนมโครสจืดไม่ผสมนมผงปรุงแต่ง เพราะสดใหม่จากธรรมชาติ ให้สารอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสที่เหมาะสมในนมโคทำให้แคลเซียมในนมโคดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าแคลเซียมจากอาหารชนิดอื่น จึงมั่นใจได้ว่าเพียงพอต่อการเสริมสร้างกระดูกและฟัน และความอร่อย หอม มัน ที่เป็นเอกลักษณ์ จะเป็นตัวสร้างความประทับใจแรกแก่เด็ก ให้เกิดความชื่นชอบติดปาก เป็นการปลูกฝังให้ดื่มได้ต่อเนื่องไปจนโต โดยไม่ติดหวาน ฟันไม่ผุ นอกจากให้ลูกดื่มนมในปริมาณที่เหมาะกับวัยแล้ว พ่อแม่ต้องสนับสนุนให้ลูกออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างสม่ำเสมอร่วมด้วย ลูกจึงจะเจริญเติบโตและมีน้ำหนักตัวสมวัย

          สำหรับเด็กที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ย่างเข้าสู่วัยรุ่น เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการสร้างมวลกระดูกเพื่อความสูง การจะได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอจากอาหารทั่วๆ ไปเป็นเรื่องยาก คุณแม่จึงควรส่งเสริมให้ลูกวัยนี้ดื่มนมรสจืดแบบไม่ผสมนมผงปรุงแต่งวันละ 2-3 กล่องหรือ 400-600 มิลลิลิตร ไม่ควรดื่มนมมากกว่านี้ในแต่ละวันเพื่อหวังเพิ่มความสูงในช่วงวัยสำคัญนี้เพราะร่างกายไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้หมด และต้องได้รับอาหารอื่นๆ ครบ 5 หมู่อาหารไทย

          สำหรับเด็กโตที่มีภาวะอ้วน พ่อแม่ควรให้ลูกดื่มนมยูเอชทีไม่ผสมนมผง ชนิดพร่องมันเนย ทั้งนี้นมพร่องมันเนยไม่ควรให้เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีรับประทาน เพราะเด็ก 2-3 ปี ต้องการไขมันเพื่อการเติบโตของสมอง”

          ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. กล่าวว่า “เพื่อสานต่อนโยบายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งรัฐบาลดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2535 เพื่อให้เด็กไทยตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถม 6 ได้ดื่มนมโคสดกันเป็นประจำวันละ 200 มิลลิลิตร หรือนมยูเอชทีรสจืด 1 กล่องต่อวัน อันเป็นการสร้างสุขนิสัยที่ดีให้ดื่มนมต่อเนื่องไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ อ.ส.ค. จึงได้จัดแคมเปญ "มองหาสัญลักษณ์ไม่ผสมนมผง” เพื่อรณรงค์ให้เด็กไทยเลือกดื่มนมโคสด ๆ ไม่ต้องผสมนมผงปรุงแต่ง เด็กๆ จะได้ประทับใจในรสชาติอร่อย หอมมัน อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมกับได้รับคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เติบโตสมวัย สุขภาพกระดูกและฟันจะได้แข็งแรง และยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรโคนมไทยอีกด้วย”

ชมภาพบรรยากาศในงาน

แจ้งลบ/แจ้งบทความไม่เหมาะสม

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ