ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์วันไปรษณีย์โลก 2560 มากกว่าการส่งคือการให้ (แก้ไข, สถิติ)

กรุงเทพฯ 4 ตุลาคม 2560 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกวันไปรษณี ย์โลก (World Post Day) ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด‘มากกว่าการส่งคือการให้’ ด้วยภาพกราฟิกคนสองคน แทนผู้ให้บริการกับประชาชนผู้รั บบริการ เพื่อสื่อถึงความรู้สึกที่ มากกว่าการส่งคือการให้ พร้อมทั้งสัญลักษณ์การให้บริ การไปรษณีย์ การติดต่อสื่อสาร การขนส่ง ภาพผลไม้และสินค้าภูมิปัญญาท้ องถิ่น อยู่บริเวณโดยรอบ เพื่อสื่อให้เห็นความเชื่ อมโยงของการบริการไปรษณีย์ถึ งประชาชนผู้รับบริการในชุมชน แสตมป์ชุดดังกล่าวจำหน่ายในชนิ ดราคาดวงละ 3 บาท (เต็มแผ่น 30 บาท) ซองวันแรกจำหน่าย 11 บาท

Advertisement

ผู้สนใจสามารถหาซื้อแสตมป์ ไทยได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร 02-831-3816 หรือทางเฟซบุค stampinlove และไลน์ @stampinlove

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ